Ansökan om serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten/ägarbyte

Ett stadigvarande tillstånd gäller tills vidare och kan antingen gälla året runt eller under en viss tid av året, årligen återkommande. Om din restaurang byter ägare ska den nya ägaren söka ett nytt tillstånd.

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap/ägarbyte

Detta tillstånd gäller tills vidare och är endast för slutna sällskap. Om din restaurang byter ägare ska den nya ägaren söka ett nytt tillstånd.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Ett serveringtillstånd som gäller under en begränsad tid.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Denna typ av serveringstillstånd kan vara aktuellt om du ska arrangera en mindre, privat fest eller liknande vid enstaka tillfälle.

Tillstånd för catering eller festvåning

Använd tjänsten för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten/ägarbyte.

Komplettera ansökan

Om du tidigare gjort en ansökan och fått ett diarienummer kan du använda det för att logga in och skicka in ytterligare dokument. Du kan inte se eller ändra i dokument som du redan skickat in.

Ändringar i gällande serveringstillstånd

Här kan du som redan har ett befintligt serveringstillstånd ansöka om ändringar i tillståndet. Det kan gälla t.ex. ändrade serveringstider eller utökade serveringsytor. Kontakta alkoholhandläggarna för att få ett användarnamn och lösenord för att logga in.