Kontakt

E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Adress:    Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak
               Region Gotland
               Visborgsallén 19
               621 81 Visby

Alkoholhandläggare:

Jörgen Wiss: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck: 0498-26 32 26

Ulf Linnerhed: 0498-26 96 14