Hur blir jag webbkund?

Som webbkund har du tillgång till de e-tjänster som finns för serveringstillstånd. Vill du att någon ska sköta dessa uppgifter för ditt företags räkning behövs en fullmakt för den personen. Fullmakten måste skrivas under och skickas in.

För att få inloggningsuppgifter eller om du har glömt dina uppgifter kan du som är behörig firmatecknare maila en beställning till alkoholtillstand@gotland.se.

I beställningen ska du uppge namn, personnummer och vilken restaurang det gäller.